یک اتفاق مسخره

دانلود رایگان کتاب صوتی یک اتفاق مسخره اثر فیودور داستایفسکی

همرسانی کنید

داستان کتاب صوتی یک اتفاق مسخره درباره‌ی صاحب‌ منصبی است که به مراسم عروسی یکی از زیردستان خود می‌رود تا همه بفهمند چه انسان فروتنی است و شعارهایی که در باب انسانیت سر می‌دهد توخالی نیست. اما آنچه در این ضیافت رقم می‌خورد به‌ کل چیز دیگری است.

اطلاعات کتاب

  • کتاب صوتی یک اتفاق مسخره
  • نویسنده: فیودور داستایفسکی
  • ترجمه: میترا نظریان
  • انتشارات: ماهی
  • تعداد صفحات: ۹۶
  • قطع جیبی

نقدی بر کتاب صوتی یک اتفاق مسخره

کتاب صوتی یک اتفاق مسخره در سال ۱۸۶۲ نوشته شده است. دقیقا یک سال قبل از نوشته شدن این کتاب یعنی در سال ۱۸۶۱ اتفاق بسیار مهمی در روسیه می‌افتد.

در آن زمان از مجموع ۶۰ میلیون جمعیت روسیه ۵۰ میلیون نفر آن‌ها را موژیک ها (دهقانان) تشکیل می دادند. تمام این موژیک ها رعیت بودند، نیمی از آن‌ها در اراضی دولتی و بقیه در املاک حدود ۱۰۰ هزار خانواده اشراف زمیندار روسیه زندگی مشقت باری را سپری می کردند. موژیک‌ها همراه املاک معامله می شدند و حق ترک املاکی که متعلق به آن بودند را نداشتند. الکساندر دوم به عنوان ناجی آن‌ها ظهور کرد و با لغو نظام رعیتی دهقانان اجازه یافتند دوسوم از اراضی کشاورزی دولتی را به اقساط ۴۹ ساله خریداری کنند. به این ترتیب، در سال ۱۸۶۱، تزار روسیه دستور الغای نظام رعیتی را در سراسر خاک امپراتوری روسیه صادر کرد.

یک اتفاق مسخره با یک مهمانی و اتفاقی جدی شروع می‌شود. سه دیوانسالار در اتاقی جمع شده‌اند و به واسطه‌ی طبقه‌ی اجتماعی‌ای که عضوی از آن هستند گفتگوهایشان حول اداره‌ی بهتر جامعه و همچنین تغییرات جدیدیست که در شیوه‌ی کشورداری در حال شکل‌گیری و رخ نماییست.

استپان نیکیفوروویچ و سیمون ایوانوویچ شیپولنکو نمایندگان محافظه‌کاری و حفظ سنن قدیمند در حالی که ایوان ایلیچ پرالینسکی طرفدار اصلاحات است، در حالی که خود نیز شناخت درستی از اصلاحات ندارد. محافظه‌کاران خود را اهل تمیز و هوادار عقل سلیم و واقع‌بین می‌دانند. با هرگونه طرح و اندیشه‌ی خیالی و انتزاعی برای ایجاد دگرگونی‌های عمیق در جامعه و سیاست مخالفند؛ و اجرای چنین طرح‌هایی را ناممکن می‌پندارند. آنان هرگونه کوشش برای تحقق آرمانشهر را مصیبت‌بار می‌شمارند.

در ابتدای کتاب صوتی دقیقا همین تقابل محافظه‌کاری و آرمانشهرانگاری مشهود است؛ درحالی که دو دیوانسالار دیگر پای در حفظ ارزش‌ها دارند و می‌توان حدس زد چندان با تغییرات اعمال شده همدل نیستند، ایوان ایلیچ سر در گرو آرمان‌ها نهاده است. پس از این داستان با یک چرخش مکانی این‌بار جنبه‌های طنز خود را آشکار می‌کند. داستان با حفظ شخصیتی خرده بورژوا و دیوانسالار با یک تغییر مکان ساده امری خیالی را به امری واقعی تقلیل می‌دهد.

مفهوم انسانیت و اخلاقیات نزد ایوان ایلیچ در حیطه‌ی امر خیالی باقی می‌ماند و بواسطه‌ی ناشناخته ماندن این مفاهیم و جا نگرفتن تعاریف آن‌ها در زبان به امر نمادین وارد نمی‌شوند از همین رو داستان آرمان را به طنز بدل می‌کند تا بتواند تعریفی از وضعیت امروز جامعه ارائه کند.

شما میتوانید کتاب صوتی یک اتفاق مسخره اثر فیودور داستایفسکی را به صورت رایگان از سایت BestieIdeas دانلود کرده یا به آن به صورت آنلاین گوش دهید.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

همرسانی کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.