گفتگو با خدا (نیل دونالد والش)

گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش هر سه جلد به صورت PDF | داونلود رایگان

همرسانی کنید

می‌دانم که باید با تو بگویم و همه چیز را از تو بخواهم چنانچه فکری را مرتب از ذهنت بگذرانی، یا کلماتی را بارها و بارها تکرار کنی نسبت به قدرت خلاقانه آن کلمات تردیدی نداشته باش. بهترین نوع مثبت گویی بیان سپاس و شکر از ذات الهی است. به این طرز فکر اگر مرتب …

گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش هر سه جلد به صورت PDF | داونلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید