درخواست حذف محتوا

اساتید و مدرسانی که فکر میکنند دوره های اونا به اشتباه در سایت ما قرار گرفته است میتوانند توسط صفحه زیر درخواست حذف محتوا دهند.

تلاش ما این است که در کمتر از 24 ساعت محتوای درخواست شده رو پاک کنیم.

برای درخواست حذف نیاز به مشخصات زیر است:

  1. اسم دوره
  2. اسم مدرس
  3. لینک اون دوره در سایت ما
  4. مکتوب رسمی از مدرس ( یا نهاد پشتیبان)

 

Bestieideas is an open website where the users can send and attach files to the website. if you are sure and confirm that any file in our website is violating your right or you are the copyright owner of the files, you can easily request admins to remove the files

to submit your request please fill the below form