دانلود رایگان پکیج های آموزشی گرافیک

مجموع آموزش Autodesk Autocad 2019 دو بعدی و سه بعدی | دانلود رایگان مجموعه

همرسانی کنید

اتوکد در معماری – در این مجموعه سعى بر آن شده است که نحوه استفاده از ابزار های مختلف اتوکد براى طراحى بصورت کامل در دومحیط دوبعدى و سه بعدى آموزش داده شود و همچنین در بخش هایی جهت طراحى طرح های صنعتى نیز آموزش هایى قرار گرفته است که علاوه بر پوشش کامل آموزشى …

مجموع آموزش Autodesk Autocad 2019 دو بعدی و سه بعدی | دانلود رایگان مجموعه ادامه »

همرسانی کنید