مدیتیشن های راشل رایگان

مدیتیشن برای دریافت آگاهی از مقصد روح و هدف از تولد و زندگی شما در این زندگی راشل | دانلود رایگان

همرسانی کنید

هر کدام از ما به دلیلی متولد شده ایم و راهی دراز را طی کرده ایم تا به این نقطه رسیده ایم. بعد از تولد در اثر درگیری های زندگی فراموش می کنیم که برای چه آمده بودیم. از کجا آمدم و آمدنم بهر چه بود؟ در این مدیتیشن با متد خود هیپنوتیزمی در اعماق …

مدیتیشن برای دریافت آگاهی از مقصد روح و هدف از تولد و زندگی شما در این زندگی راشل | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید