مدیریت زمان

کمربند مشکی مدیریت زمان – کامل ترین پکیج مدیریت زمان | دانلود رایگان

همرسانی کنید

کمربند مشکی مدیریت زمان – میگویند موجها را نمیتوانید متوقت کنید، اما میتوانید موج سواری یادبگیرید؛ این مثال برای زمان نیز صادق است… شما نمیتوانید زمان را متوقف یا به عقب برگردانید، اما میتوانید آنرا مدیریت و بیشترین بهره را از آن ببرید. پیتر دراکر، اسطوره دنیای بازاریابی و فروش میگوید : «مهم نیست سرمایه تان را از دست دادید، دوستان تان را از دست دادید …

کمربند مشکی مدیریت زمان – کامل ترین پکیج مدیریت زمان | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید