مدیتیشن ارتباط با خود برتر

مدیتیشن ارتباط با خود برتر از راشل – دانلود رایگان

همرسانی کنید

این مدیتیشن به شیوه خودهیپنوتیزمی برای ایجاد ارتباط با خود برتر تهیه شده. اکثر ما این مشکل را داریم که نمیدانیم چطور با خود برتر ارتباط بگیریم. خود برتر کیست؟ خود برتر بعد تکامل یافته روح شماست. خود برتر اگر چه راهنمای شماست اما از روح راهنما متفاوت است. خود برتر با روح راهنمای شما …

مدیتیشن ارتباط با خود برتر از راشل – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید