از اهمال کارى تا پردستاوردى

از اهمال کاری تا پردستاوردی از علیرضا شیری | دانلود رایگان

همرسانی کنید

به درخواست رسمی وبسایت دکتر علیرضا شیری از سایت حذف شد.   شاید جالب باشه براتون که هفت نوع اهمال کارى داریم؛ من سه نوعش را داشته ام، شما ممکن است اصلا نداشته باشید یا انواع دیگرش را داشته باشید؛ یک نوعش مقاومت و لج پنهان است در برابر دیگران که چیزى از درون کار …

از اهمال کاری تا پردستاوردی از علیرضا شیری | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید