استاد عرشیانفر

عرشیانی شو

دوره تحول مالی استاد عرشیانفر | دانلود رایگان

همرسانی کنید

به درخواست رسمی سایت عرشیانفر از سایت حذف شد خیلی از افراد ممکن است بگویند ، : چرا شرایط مالی و درآمدم تغییر نمی کند؟  در گام نخست،باید به  این افراد  گفت: باید به نشانه های تکامل و نشانه های فرایند آفرینش ثروت توجه کنند تا رفته رفته شاهد آشکار سازی مراحل رشد ثروت مالی …

دوره تحول مالی استاد عرشیانفر | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید
فایل فرکانسیک جذب اتفاقات مثبت

فایل فرکانسیک جذب اتفاقات مثبت از استاد عرشیانفر – دانلود رایگان

همرسانی کنید

به درخواست رسمی سایت عرشیانفر از سایت حذف شد فایل فرکانسیک جذب اتفاقات مثبت نوع زندگی ما در کره زمین از دیدگاه سایکولوژی، بر اساس جریان‌های انرژی فوق‌هوشمند و فوق قدرتمند، مختلف بوده و تمام اتفاقات نیز بر اساس تولید و تبدیل این انرژی‌ها رخ می‎دهند. فقیر یا ثروتمند شدن یا بیمار و گرفتار شدن …

فایل فرکانسیک جذب اتفاقات مثبت از استاد عرشیانفر – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید
عرشیانفر

فول آرشیو سایت استاد عرشیانفر – دانلود رایگان

همرسانی کنید

به درخواست رسمی سایت عرشیانفر از سایت حذف شد

همرسانی کنید