کتاب الکترونیکی عید در قربانگاه اثر اصغر زمزم | دانلود رایگان

همرسانی کنید

در یک هوای بهاری، صدای زیبای گنجشک­ها، نسیم ملایمی همراه با شرشر آب با صدای بازی بچه­ها در هم آمیخته، هر گوشه­ای خانواده­ای در حال صحبت و تفریح و خوشگذرانی، این میان یک زن و شوهر ساکت و آرام بازی بچه­های خود را نگاه می­کنند، با هم صحبت نمی­کنند فقط هر چند دقیقه یک بار …

کتاب الکترونیکی عید در قربانگاه اثر اصغر زمزم | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید