دوره هنر مرد بودن از سایت پرشین اترکتیو من

هنر مرد بودن از persian attractive men | دانلود رایگان

همرسانی کنید

هنر مرد بودن اولین دوره می باشد که حاوی مجموعه جلسات مربوط به مباحث اولیه است. در صورتی که دوره هنر مرد بودن را تهیه کردید، حتما به دوره مستر پیک آپ آرتیست، هنر اغوا نیز سر بزنید. جلسات موجود در دوره هنر مرد بودن به شرح زیر است: 1. جلسه مبانی تو این جلسه …

هنر مرد بودن از persian attractive men | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید