تینا سیلیگ

دانلود رایگان کتاب صوتی ای کاش وقتی 20 ساله بودم می‌دانستم اثر تینا سیلیگ

همرسانی کنید

درباره کتاب صوتی ای کاش وقتی ٢٠ ساله بودم می‌دانستم بسیاری از افکار و آرمانهایی که در این کتاب صوتی میشنوید به‌طور دقیق با مطالبی که در مراکز رسمی آموزشی تدریس می‌شود در تضاد و تقابل است. زیرا اصولی که در مدارس و دانشگاهها به آنها اشاره می‌شود با اصولی که خارج از فضای آموزشی …

دانلود رایگان کتاب صوتی ای کاش وقتی 20 ساله بودم می‌دانستم اثر تینا سیلیگ ادامه »

همرسانی کنید