neuro marketing

کتاب صوتی بازاریابی عصبی: ژان بقوسیان | دانلود رایگان

همرسانی کنید

مشخصات کتاب: کتاب صوتی بازاریابی عصبی اثر ژان بقوسیان ۲۳ ترفند جدید برای افزایش فروش با شناخت عملکرد مغز چگونه از روش‌های بازاریابی عصبی مانند اثر تقدم، اثر نظاره‌گر، نردبان تصور، قیمت مرجع و … برای افزایش فروش استفاده کنیم؟ معادل بازاریابی انگلیسی: neuromarketing شما میتوانید کتاب صوتی بازاریابی عصبی اثر ژان بقوسیان را به …

کتاب صوتی بازاریابی عصبی: ژان بقوسیان | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید