درس غیر حضوری پیشگیری و بهبود رابطه عاطفی پس از لغزش و خیانت

پیشگیری و بهبود رابطه عاطفی پس از لغزش و خیانت دکتر علیرضا شیری | دانلود رایگان

همرسانی کنید

اگر رابطه عاطفى خوب بخواهیم بسازیم، لازم داریم مفهوم خیانت و لغزش و تعهد را دقیقا بشناسیم و حرکت اشتباه نکنیم.   اکثرا فکر میکنند تنوع طلبى علت اصلى لغزش عاطفی است؛ در حالیکه سهم خشمهاى پنهان بیشتر است. ما براى روابط مان اکثرا از جایى میخوریم که دستکم میگیریم. دعواشون شده، از “شیوه هاى …

پیشگیری و بهبود رابطه عاطفی پس از لغزش و خیانت دکتر علیرضا شیری | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید