تجسم خلاق

کتاب صوتی تجسم خلاق اثر شاکتی گواین | دانلود رایگان

همرسانی کنید

کتاب صوتی تجسم خلاق – مقدمه و تمرینی برای هنر استفاده از انرژی ذهنی برای ایجاد تحول، بهبود سلامت و زیبایی و توانگری و ثروت و روابط دلخواه و برآوردن همه خواسته ها و آرزوهاست. کتاب صوتی تجسم خلاق خانم شاکتی گواین، آموزگار بلند آوازه، در اینجا تمرین ها و مراقبه ها و عبارتهای تاکیدی …

کتاب صوتی تجسم خلاق اثر شاکتی گواین | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید