بامداد خمار

کتاب صوتی بامداد خمار اثر فتانه حاج سید جوادی ( پروین) دانلود رایگان

همرسانی کنید

کتاب صوتی بامداد خمار   کتاب صوتی بامداد خمار – اگر پای صحبت‌های مادرها و مادربزرگ‌ها نشسته باشید، حتما قصه‌های عاشقانه‌‌ی زیبایی از روزگار قدیم شنیده‌اید، داستان عشق‌هایی پر سوز و گداز که گاهی سرانجامی شیرین و گاهی تلخ و گزنده داشته‌اند. داستان‌ هایی که به بخشی از فرهنگ عامیانه ما ایرانی‌های تبدیل شده‌اند. رمان …

کتاب صوتی بامداد خمار اثر فتانه حاج سید جوادی ( پروین) دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید