دوره جامع عشق و مودت در روابط

دوره به صلح رسیدن با خود از استاد عباسمنش | داونلود رایگان

همرسانی کنید

این دوره به درخواست سایت رسمی استاد عباسمنش از سایت حذف شد. خرید این دوره به صورت قانونی   اگر نقشِ اساسی آگاهی‌های این دوره را بطور خلاصه در «چیدنِ سنگِ بنای زندگی دلخواه» توضیح دهم‌، باید بگویم: این دوره شاه-کلید کنترل ذهن است. مفهومی که در نگاه اول ساده به نظر می رسد اما آدمهای بسیار اندکی از …

دوره به صلح رسیدن با خود از استاد عباسمنش | داونلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید