قوانین جهان

دوره پیشرفته

دوره پیشرفته قوانین جهان هستی از امیر خلعتبری – دانلود رایگان

همرسانی کنید

اگر سالها و بارها کتاب های مختلف را خوانده ای و نتیجه ای نگرفتی اگر دیدی انسانهایی که بسیار میدانند اما نتایج خوبی ندارند اگر میدانستی درست چیست و غلط چیست و اما نتایجت باز هم ناخوب شده  اگر سوالهای بیشماری داری که چرا آخه ،چرا واقعا چرا و هزاران چرایی های دیگری که خدایا …

دوره پیشرفته قوانین جهان هستی از امیر خلعتبری – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید
قوانین جهان هستی

قوانین جهان هستی – مقدماتی – امیر خلعتبری – دانلود رایگان

همرسانی کنید

همه چیز در جهان رابطه است ،که هر کدام از این روابط زبان مخصوص به خود را دارد ،یکی از این موادر جهان هستی است که برای شنیدن تو می بایست زبانش را فرا بگیری. بدون آگاهی از این زبان هر چه فریاد بزنی او تورا نمی شنود ،چرا که او زبان مخصوص خود را …

قوانین جهان هستی – مقدماتی – امیر خلعتبری – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید