ترم اول: کاشت (تغییر را تجربه کنید) در ترم اول با خود، خداوند و با زندگی در صلح و آشتی قرار می‌گیرم و با مسائل زندگی به شیوه‌ای جدید برخورد می‌کنم. مباحث اصلی ترم اول لایف‌پلاس: 
آموزش قوانین پایه‌ای کائنات و اصول اولیه تغییر، تمریناتی برای رسیدن به آرامش، برقراری ارتباط صحیح با خود و خالق، آشنایی با قانون نوشتن، تکنیک سئوال و…

دوره آموزش مهارت ‌های زندگی لایف ‌پلاس از استاد عرشیانفر – دانلود رایگان

همرسانی کنید

به درخواست رسمی سایت عرشیانفر از سایت حذف شد در دورهٔ آموزش مهارت‌های زندگی «لایف‌پلاس» شما معنای واقعی زندگی را درمی‌یابید و با گذر از موانع ذهنی، در جنبه‌های مادی و معنوی زندگی رشد و پیشرفتی بی‌نظیر و شگفت‌انگیز خواهید داشت. «زندگی کردن» را یاد بگیریم، نه «زنده بودن» را… آگاهی‌ها و تمریناتی که در دوره آموزشی لایف‌پلاس فراگرفته و انجام …

دوره آموزش مهارت ‌های زندگی لایف ‌پلاس از استاد عرشیانفر – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید