کتاب رستاخیز مردگان

کتاب نکرونومیکون Necronomicon رستاخیز مردگان | دانلود رایگان

همرسانی کنید

کتاب نکرونومیکون Necronomicon رستاخیز مردگان: کتابیست جادویی و مرموز که برخی تمام ماجرای آن را خیالی می دانند و برخی نیز باورش دارند، علاوه بر اینها بر خلاف شایعات این کتاب تغییر دهنده باورها و یا شیطانی نیست، در واقع این کتاب به توصیف ۵۰ عضو سپاه شخصی به نام مردوک می پردازد که با …

کتاب نکرونومیکون Necronomicon رستاخیز مردگان | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید