جک کالیس ، مایکل لوبایف

کتاب صوتی هوشمندانه کار کنید سخت کار نکنید اثر جک کالیس ،مایکل لوبایف | داونلود رایگان

همرسانی کنید

با تفکری هوشمندانه کنترل بیشتری روی کار و زندگی خود داشته باشید! آیا می توان با کمترین زمان به بهره‌وری و کارایی بیشتری دست یافت؟ چگونه می‌توان کارها را لذت بخش نمود؟ آیا انضباط شخصی در رسیدن به موفقیت و بهره وری بیشتر موثر است؟ آیا می‌توان با تمرکز بیشتر روی نتیجه‌ی نهایی و تلاش …

کتاب صوتی هوشمندانه کار کنید سخت کار نکنید اثر جک کالیس ،مایکل لوبایف | داونلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید