دستان شفا بخش

کتاب دستان شفا بخش (کتاب تجسم شفا بخش) از خوزه سیلو – دانلود رایگان PDF

همرسانی کنید

کتاب دستان شفا بخش – از این پس دیگر بیمار نخواهیم شد. دیگر به علت بیماری جانمان را از دست نخواهیم داد. همیشه تندرست خواهیم بود و تنها به مرگ طبیعی از دنیا خواهیم رفت. در این کتاب شگفت‌انگیز و ساختار‌شکن، خوزه سیلوا همه‌‌ی آن‌چه را که از سال 1944 تاکنون طی پژوهش‌های راه‌گشای خود …

کتاب دستان شفا بخش (کتاب تجسم شفا بخش) از خوزه سیلو – دانلود رایگان PDF ادامه »

همرسانی کنید