دوره غیر حضوری جذب فرد خاص

جذب فرد خاص از امیر خلعتبری | دانلود رایگان

همرسانی کنید

جذب فرد خاص با جذابیت در انسان بوجود نمی آید ، بلکه هست فقط باید دانست چیست و کشف شود  تو جذابی تو جذاب نیستی؟ این سوالیست که شخص خودش مشخص میکند !؟ چون جذابیت مخصوصا ارتباط مستقیم به حسی که فرد بخودش دارد مربوط میشود برای جذب فرد خاص میبایست از خود پرسید : آیا …

جذب فرد خاص از امیر خلعتبری | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید