مدیتیشن رهایی از کارمای رابطه

مدیتیشن رهایی از کارمای رابطه رایگان از راشل – دانلود رایگان

همرسانی کنید

منظور از رابطه کارمایی  اتصال رشته های انرژی از ما به ابعاد و زمان های دیگری است که  باعث تخلیه انرژی ما میشوند روی همه ابعاد زندگی‌ فعلی ما تاثیر میگذارد. این مدیتیشن جهت پاک کردن حافظه ناخودآگاه از اینگونه رابطه ها می باشد و هر رابطه ای که در راستای روح ما نباشد را …

مدیتیشن رهایی از کارمای رابطه رایگان از راشل – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید