anger control

دوره کنترلِ کنترل (مدیریت خشم و عصبانیت خود و دیگران) | دانلود رایگان

همرسانی کنید

این دوره به درخواست رسمی سایت بیشتر از یک از سایت برداشته شد. برای خریداری قانونی این دوره لطفا از لینک زیر استفاده کنید. خرید این دوره به صورت قانونی برای شما هم پیش آمده که: ✔️ نتوانید احساساتی مثل خشم را کنترل کنید؟ ✔️ دیگران کنترل شما را در دست بگیرند و خشمگینتان کنند؟ …

دوره کنترلِ کنترل (مدیریت خشم و عصبانیت خود و دیگران) | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید