مجموعه دوره مذاکره کننده حرفه ای

مجموعه دوره مذاکره کننده حرفه ای از دکتر یحیی علوی | دانلود رایگان

همرسانی کنید

این دوره شامل دوره های زیر می باشد : سخنوری و فن بیان زبان بدن و چهره شناسی مذاکره برای غول ها – دانلود صوتی از کانال تلگرام از لینک پایین  قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم قسمت هشتم قسمت نهم قسمت دهم قسمت یازدهم قسمت دوازدهم مذاکره …

مجموعه دوره مذاکره کننده حرفه ای از دکتر یحیی علوی | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید