آفرینش فراوانی

سابلیمینال وارد کردن فراوانی کائنات به تمام ابعاد زندگی – دانلود رایگان

همرسانی کنید

توضیحات : 30 دقیقه فایل صوتی به همراه بیش از هزاران پیغام نهان جاسازی شده (Subliminal) + خودهیپنوتیزم نتیجه : وارد کردن فراوانی کائنات به همه ابعاد زندگی، ثروت، عشق، سلامت و … تکنولوژی های مورد استفاده : نسل جدید پیغامهای نهان تزریق شده به شیوه های مدرن در فایل صوتی، تکنیک های هیپنوتیزم و هیپنوتیزم گفتاری، Mind …

سابلیمینال وارد کردن فراوانی کائنات به تمام ابعاد زندگی – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید