مشاوره عاطفی

حرف زدنشناختکتابهمسرمجذوبصحبت كردنهمسرمهمسرمانشوهرمجذبکتابهایپسرمکالمهگوشعشقحرف بزنيم

کتاب چگونه با مردان صحبت کنیم ؟ | دانلود رایگان

همرسانی کنید

با دقت بخوانید … زیرا چیزی که در چند دقیقه آینده می خواهم به شما بگویم همه چیز را در مورد نحوه ارتباط شما با مردان تغییر خواهد داد . می خواهم به شما راه حلی نشان دهم تا اطلاعاتی را که می خواهید، در مورد مردان به دست آورید. به نحوی که احساس کنید …

کتاب چگونه با مردان صحبت کنیم ؟ | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید
دوره ملکه باش تا برایت زانو بزند

ملکه باش تا برایت زانو بزند – دانلود رایگان

همرسانی کنید

مرد خوب چطور پارتنر خودش را انتخاب می کند؟ مردان با ویژگی خوب، مردانی هستند که پتانسیلِ زن را تنها براساس زیبایی‌های فیزیکی او تخمین نمی‌زنند بلکه شخصیت او را نیز به خوبی برآورد می‌کنند. بنابراین، راهبردهای این فصل و این قسمت از دوره ( ملکه باش تا برایت زانو بزند )برای کمک کردن به …

ملکه باش تا برایت زانو بزند – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید