دوره 30 روزه تحول شخصی از مل رابینز

دوره 30 روزه تحول شخصی از مل رابینز – دانلود رایگان

همرسانی کنید

بیوگرافی مل رابینز، نویسنده کتاب معروف قانون 5 ثانیه ای مل رابینز دهه گذشته عمر خود را مشغول فعالیت در حوزه های مربی گری، تدریس و انگیزه بخشی به میلیون ها نفر از افراد در سراسر جهان بوده است. توصیه های عمل گرایانه او که مبتنی بر واقعیت هستند و استراتژی هایی که بیان می …

دوره 30 روزه تحول شخصی از مل رابینز – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید