دفتر نظم شخصی

دفتر نظم شخصی – دانلود رایگان

همرسانی کنید

دفتر نظم شخصی ( Self Discipline ) دفتر نظم شخصی ( Self Discipline ) یک دفتر برنامه ریزی است که اولین با در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ توسط مجله دیجیتال نییدمگ معرفی شد. این دفتر یا بهتر است بگوییم پلنر در واقع مدل توسعه یافته محصولات قبلی نییدمگ بود. دفتر نظم شخصی یا همان سلف دیسیپلین …

دفتر نظم شخصی – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید