عزت نفس

دوره تخصصی عزت نفس از امیر خلعتبری – دانلود رایگان

همرسانی کنید

دوره تخصصی عزت نفس – در این دوره آموزشی تمام شرط هایی را که برای خود گذاشته بودیم تا بعد از گذراندن آن شرط ها احساس ارزشمندی کنیم را شناسایی و بی اثر میکنیم . خوب بودن یا خودم بودن کدام موثرتر است ، کدام به شجاعت بیشتری نیازدارد؟ ما یاد میگیریم که ارزش ما …

دوره تخصصی عزت نفس از امیر خلعتبری – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید