مودراها چه هستند و چه کاربردی دارند؟

کتاب پی دی اف و کامل درباره مودرا چیست – دانلود رایگان

همرسانی کنید

مودرا چیست؟ – مودرا به حالت و حرکات انگشتان دست گفته می شود که به منظور رسیدن به هدف خاصی شکل می گیرند؛ با حالات و معانی مختلف. مودراها قسمت هایی از مغز و یا روان را مخاطب قرار می دهند و تأثیر مناسب خودشان را به جای می گذارند. آن ها بر سطح بدن …

کتاب پی دی اف و کامل درباره مودرا چیست – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید