کتاب هزار طلسم

مجموعه کتاب های هزار طلسم | دانلود رایگان

همرسانی کنید

مطالب این کتاب از معروف ترین کتب های علوم غریبه مثل (طم طم هندی – جامع الدعوات– سر الاسرار – سحر گشا و باطل نامه – مجمع الطلاسم – صمور هندی – میرداماد و…) جمع آوری شده و جزو مجرب ترین طلسمات می باشند.  حتما و حتما از این طلسمات در راه حلال استفاده کنید …

مجموعه کتاب های هزار طلسم | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید