فایل صوتی خودهیپنوتیزم و سابلیمینال فعالسازی چشم سوم

سابلیمینال خودهیپنوتیزم و سابلیمینال فعالسازی چشم سوم | دانلود رایگان

همرسانی کنید

توضیحات : 20 دقیقه فایل صوتی فعال کردن چشم سوم به همراه بیش از هزاران پیغام نهان جاسازی شده (Subliminal) + خودهیپنوتیزم نتیجه : افزایش سطح هوشیاری، افزایش سطح فعالیت چاکرای چشم سوم، افزایش الهامات و ادراکات متافیزیکی، افزایش قدرت جذب متافیزیکی فایل صوتی خودهیپنوتیزم و سابلیمینال فعالسازی چشم سوم، افزایش سطح هوشیاری و حضور کامل در …

سابلیمینال خودهیپنوتیزم و سابلیمینال فعالسازی چشم سوم | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید