نیل دونالد والش

گفتگو با خدا (نیل دونالد والش)

کتاب صوتی گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش – دانلود رایگان

همرسانی کنید

کتاب صوتی گفتگو با خدا (جلد اول) اثر نیل دونالد والش باترجمه محمود فرجامی است؛ کتابی که زندگی شما را متحول خواهد ساخت. به تو تجربۀ خارق العاده ای را مژده می دهم. تو می توانی با خدا گفتگویی داشته باشی. بله . بله . می دانم می خواهی بگویی … چنین چیزی امکان ندارد. کتاب صوتی گفتگو با خدا تو …

کتاب صوتی گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید
گفتگو با خدا (نیل دونالد والش)

گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش هر سه جلد به صورت PDF | داونلود رایگان

همرسانی کنید

می‌دانم که باید با تو بگویم و همه چیز را از تو بخواهم چنانچه فکری را مرتب از ذهنت بگذرانی، یا کلماتی را بارها و بارها تکرار کنی نسبت به قدرت خلاقانه آن کلمات تردیدی نداشته باش. بهترین نوع مثبت گویی بیان سپاس و شکر از ذات الهی است. به این طرز فکر اگر مرتب …

گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش هر سه جلد به صورت PDF | داونلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید