The Dynamic Laws of Prosperity Book by Catherine Ponder

کتاب صوتی قانون توانگری از کاترین پاندر – دانلود رایگان

همرسانی کنید

کتاب صوتی قانون توانگری میگوید حق ندارید فقیر باشید. «کاترین پاندر» اینجاست تا در کتاب «قانون توان‌گری» تمام رمز و رازهای داشتن زندگی پر از ثروت و نعمت را به شما بیاموزد. از دید پاندر همه باید ثروتمند باشند، چون حق هر انسانی است که در رفاه و آسایش زندگی کند. برای ثروتمند شدن لازم …

کتاب صوتی قانون توانگری از کاترین پاندر – دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید