دانلود رایگان

کارگاه شیوه تغییر رفتار در بزرگسالان | دانلود رایگان

همرسانی کنید

بنا به تعریف، تغییر رفتار، به مجموعه کاربردی اصول و فنون یادگیری گفته می‌‏شود که هدف آن اصلاح رفتار فرد است. فرض بنیادی روش‌‏های تغییر رفتار و رفتار درمانی این است که رفتارهای بهنجار و نابهنجار هر دو از اصول روان شناختی مشابهی پیروی می‌‏کنند. یعنی همان اصولی از یادگیری که ایجاد و ادامه رفتارهای بهنجار را توضیح می‌‏دهند، …

کارگاه شیوه تغییر رفتار در بزرگسالان | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید