کال نیو پورت

کتاب کار عمیق از کال نیوپورت | دانلود رایگان

همرسانی کنید

کتاب کار عمیق – اغلب، افرادی که چندین کار را به صورت همزمان انجام می دهند، تحسین می کنیم. دوست داریم خودمان هم با انجام همزمان و یا سریع چندین کار، بازدهی مان را بیشتر، و در وقتمان صرفه جویی کنیم. اما مشکل بزرگی در این نگرش وجود دارد؛ هیچ نتیجه مهم و قابل افتخاری …

کتاب کار عمیق از کال نیوپورت | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید