کتاب پندار از ریچارد باخ

کتاب پندار اثر ریچارد باخ | دانلود رایگان

همرسانی کنید

داستان این رمان در مورد منجی به نام شیمودا می‌باشد که راوی داستان در سفری که با هواپیمای کوچک خود می‌کرده است به صورت اتفاقی با شیمودا آشنا می‌شود که ریچارد راوی داستان بعد از آشنای شیمودا چیز های مهمی را از شیمودا یاد می‌گیرد و.. پیشنهاد شده توسط استاد عباسمنش در روانشناسی ثروت 3! …

کتاب پندار اثر ریچارد باخ | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید