کشف راز نهفتهٔ قدرت درون عرفان مطور

دوره کشف راز نهفتهٔ قدرت درون از عرفان مطور | دانلود رایگان

همرسانی کنید

بنا به درخواست رسمی عرفان مطور این دوره از سایت پاک شد. عرفان مطور هستم، با وجود سالها فعالیت در زمینهٔ عرفان و دنیای درون ولی موفق به تغییر زندگیم نشدم. همیشه بر این باور بودم که قدرت عظیمی در درون هر شخصی وجود دارد و بعد خواندن کتاب های زیادی موفق به کشف قدرت …

دوره کشف راز نهفتهٔ قدرت درون از عرفان مطور | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید