چهار اثر

کتاب صوتی کلام تو عصای معجزه گر توست اثر اسکاول شین | دانلود رایگان

همرسانی کنید

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین – کلام تو عصای معجزه گر توست Florence Scovel Shinn جملات برگزیده کتاب کلام تو عصای معجزه گر توست هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که حقیقی نباشد. هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که اتفاق نیفتد. قانون خدا قانون افزایش است، پس برای “فزونی” نعمات و برکات در پرتو لطف …

کتاب صوتی کلام تو عصای معجزه گر توست اثر اسکاول شین | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید