کنترل رویا

تکنیک رسیدن به اشراق و سیر و سلوک در خواب | دانلود رایگان (ممنوعه)

همرسانی کنید

این کتاب درمورد سیر و سلوک در خواب و اشراق و برون فکنی و خلاسه عبادت در خواب و ارتباط با خدا و هرچیزی که مربوط به خواب و رویا بینی میشه آورده… کتاب خوب و قویه به زبان فارسی… بخش هم داره که تجربیات استفادکنندگان نوشته شده… این کتاب جمع آوری گروهی از اعضای …

تکنیک رسیدن به اشراق و سیر و سلوک در خواب | دانلود رایگان (ممنوعه) ادامه »

همرسانی کنید