بیزینس کوچینگ - ماهان تیموری

بیزینس کوچینگ از ماهان تیموری | دانلود رایگان

همرسانی کنید

به درخواست رسمی سایت استاد ماهان تیموری این فایل ها از سایت برداشته شد. بیزینس کوچینگ به انگلیسی (Business Coaching) نوعی رهبری کسب‌ وکار است که در آن یک فرد که کوچ یا مربی نامیده می‌شود و به صاحب کسب‌ و کار مهارت‌های رشد کسب‌وکار را آموزش می‌دهد و دوره بیزینس کوچینگ هم آموزش رشد مهارت …

بیزینس کوچینگ از ماهان تیموری | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید