انسان خردمند

کتاب صوتی انسان خردمند اثر یووال نوح هراری | کتاب های ممنوعه | دانلود رایگان

همرسانی کنید

عنوان برخی از فصل‌های کتاب انسان خردمند یکی از معیارهای من در انتخاب یک کتاب صوتی برای گوش دادن و مطالعه، عنوان‌های فصل‌های مختلف کتاب است. از آنجا که ممکن است عنوان فصل‌ها، در فهرست معیارهای شما هم باشد، عناوین برخی از فصل‌های کتاب را در اینجا می‌آورم: یک حیوان بی‌اهمیت بزرگترین فساد تاریخ ساخت …

کتاب صوتی انسان خردمند اثر یووال نوح هراری | کتاب های ممنوعه | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید