دوره توسعه گر محسن مدحج

دوره VIP توسعه گر از محسن مدحج | دانلود رایگان

همرسانی کنید

حوالی ساعت 5:30 صبح بود. برای امتحان ++c به قصد رفتن به دانشگاه از خانه خارج شدم. نرخ تاکسی های بین شهری  برای رفتن به اهواز 1500 تومان بود. اما ماشین های شخصی فقط با 1000 تومان مسافرها را تا اهواز جابجا میکردند. شاید بدانی که 30 درصد صرفه جویی برای دانشجو چه مفهومی دارد …

دوره VIP توسعه گر از محسن مدحج | دانلود رایگان ادامه »

همرسانی کنید