The Magic by Rhonda Byrne 28 Days of Gratitude 28 Days of Gratitude

دانلود رایگان: کتاب صوتی 28 روز معجزه شکرگزاری اثر راندا برن – مدیتیشن

همرسانی کنید

بخش هایی از کتاب صوتی معجزه شکرگزاری: راندا برن می گوید : معجزه ی شکرگزاری در زندگی حقیقت دارد و به ھمان اندازه ی بودن شما راستین است و به راستی زندگی می تواند بیش از آن چیزی شگفت آور باشد که شما حتی در دوران کودکی می پنداشتید. حتی ھیجان انگیزتر و سرگرم کننده …

دانلود رایگان: کتاب صوتی 28 روز معجزه شکرگزاری اثر راندا برن – مدیتیشن ادامه »

همرسانی کنید